Batteridrevet kateterdrenering (Alfapump) av væske i buken (ascites)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/batteridrevet-kateterdrenering-alfapump-av-vaeske-i-buken-ascites)