Dabrafenib (Tafinlar) som monoterapi eller som kombinasjonsterapi med trametinib (Mekinist) til behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/dabrafenib-tafinlar-som-monoterapi-eller-som-kombinasjonsterapi-med-trametinib-mekinist-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-ikke-smacellet-lungekreft-nsclc)