Daratumumab (Darzalex®) som monoterapi i tredjelinjebehandling av tilbakevendende og behandlingsrefraktær myelomatose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/daratumumab-darzalex-som-monoterapi-i-tredjelinjebehandling-av-tilbakevendende-og-behandlingsrefraktaer-myelomatose)