Endoskopisk radiofrekvens ablasjonsbehandling av Barretts øsofagus med lavgradig dysplasi eller ingen dysplasi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/endoskopisk-radiofrekvens-ablasjonsbehandling-av-barretts-osofagus-med-lavgradig-dysplasi-eller-ingen-dysplasi)