Endoskopisk radiofrekvens ablasjonsbehandling av kreft i spiserøret (skvamøs øsofagus dysplasi)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/endoskopisk-radiofrekvens-ablasjonsbehandling-av-kreft-i-spiseroret-skvamos-osofagus-dysplasi)