Ibrutinib (Imbruvica) til behandling av voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/ibrutinib-imbruvica-til-behandling-av-voksne-med-ubehandlet-kronisk-lymfatisk-leukemi)