Lavenergi kontaktrøntgen (papillon-teknikk) for påvisning av rektalkreft i tidlig stadium

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/lav-energi-kontakt-rontgen-papillon-teknikk-i-tidlig-stadium-rektalkreft-pavisning)