Mikrobølgeablasjon i behandling av leversvulster og metastaser

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/mikrobolgeablasjon-i-behandling-av-leversvulster-og-metastaser)