Panobinostat (Farydak) i behandling av tilbakevendende eller refraktær myelomatose (multippel myeloma)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/panobinostat-farydak-i-behandling-av-tilbakevendende-eller-refraktaer-myelomatose-multippel-myeloma)