Påvisning av ikke-radioaktiv magnetisk markør (SentiMag Sienna+ System) for lokalisering av lymfeknuter ved brystkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/pavisning-av-ikke-radioaktiv-magnetisk-markor-sentimag-sienna-system-for-lokalisering-av-lymfeknuter-ved-brystkreft)