Pembrolizumab (Keytruda) som adjuvant behandling etter kirurgi hos voksne med nyrecellekarsinom (RCC)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/pembrolizumab-keytruda-som-adjuvant-behandling-etter-kirurgi-hos-voksne-med-nyrecellekarsinom-rcc)