Preoperativ høydose brakyoterapi i behandling av rektalkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/preoperativ-hoydose-brakyoterapi-i-behandling-av-rektalkreft)