Ramucirumab (Cyramza) i kombinasjon med docetaxel til andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/ramucirumab-cyramza-i-kombinasjon-med-docetaxel-til-andrelinjebehandling-av-lokalavansert-eller-metastatisk-ikke-smacellet-lungekreft)