Rekonstruksjon med fettransplantasjon etter brystkreft- kreftrelaterte utfall

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/rekosntruksjon-med-fettransplantasjon-etter-brystkreft-kreftrelaterte-utfall)