Sanntids billediagnostikk (LightPath) basert på visualisering av PET-CT reagenser under kreftoperasjoner

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/sanntids-billediagnostikk-lightpath-basert-pa-visualisering-av-pet-ct-reagenser-under-kreftoperasjoner)