Vosaroxin (Qinpreso) i kombinasjon med cytarabin til behandling av residiv og refraktær akutt myelogen leukemi (AML)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/vosaroxin-qinpreso-i-kombinasjon-med-cytarabin-til-behandling-av-residiv-og-refraktaer-akutt-myelogen-leukemi-aml)