Selumetinib til behandling av barn med nevrofibromatose type 1 og symptomatiske, inoperable pleksiforme nevrofibrom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/aaa)