Abemaciclib (Verzenios) i kombinasjon med endokrin terapi for adjuvant behandling av pasienter med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ, lymfeknute-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/abemaciclib-verzenios-i-kombinasjon-med-endokrin-terapi-for-adjuvant-behandling-av-pasienter-med-hormonreseptor-hr-positiv-human-epidermal-vekstfaktorreseptor-2-her2-negativ-lymfeknute-positiv-tidlig-brystkreft-med-hoy-risiko-for-tilbakefall)