Abicipar Pegol til behandling av neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon («våt AMD»)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/abicipar-pegol-til-behandling-av-neovaskulaer-aldersrelatert-makuladegenerasjon-vat-amd)