Abrocitinib til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos pasienter ≥ 12 år som er aktuelle for systemisk behandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/abrocitinib-til-behandling-av-moderat-til-alvorlig-atopisk-eksem-hos-pasienter-12-ar-som-er-aktuelle-for-systemisk-behandling)