Acalabrutinib (Calquence) til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL)/ småcellet lymfocytært lymfom (SLL)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/acalabrutinib-calquence-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-kronisk-lymfatisk-leukemi-kll-smacellet-lymfocytaert-lymfom-sll)