Adrenalin til akuttbehandling av allergiske reaksjoner, inkludert anafylaksi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/adrenalin-til-akuttbehandling-av-allergiske-reaksjoner-inkludert-anafylaksi)