Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom og lungebetennelse forårsaket av Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/aktiv-immunisering-for-forebygging-av-invasiv-sykdom-og-lungebetennelse-forarsaket-av-streptococcus-pneumoniae-pneumokokker)