Alectinib (Alecensa) i førstelinjebehandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/alectinib-alecensa-i-forstelinjebehandling-av-alk-positiv-ikke-smacellet-lungekreft)