Amivantamab til behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/amivantamab-til-behandling-av-metastatisk-ikke-smacellet-lungekreft-nsclc-med-egfr-ekson-20-innsettingsmutasjon)