Anakinra (Kineret) til behandling av covid-19 hos voksne pasienter med pneumoni med risiko for å utvikle alvorlig respirasjonssvikt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/anakinra-kineret-til-behandling-av-covid-19-hos-voksne-pasienter-med-pneumoni-med-risiko-for-a-utvikle-alvorlig-respirasjonssvikt)