Angiotensin II til behandling av lavt blodtrykk ved sjokk

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/angiotensin-ii-til-behandling-av-lavt-blodtrykk-ved-sjokk)