Aripiprazol (Abilify) med sensor for bedre etterlevelse av behandling ved schizofreni eller manisk episode ved bipolar I lidelse

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/aripiprazol-abilify-med-sensor-for-bedre-etterlevelse-av-behandling-ved-schizofreni-eller-manisk-episode-ved-bipolar-i-lidelse)