Atezolizumab (Tecentriq) for adjuvant behandling av ikke-småcellet lungekreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/atezolizumab-tecentriq-for-adjuvant-behandling-av-ikke-smacellet-lungekreft)