Atezolizumab (Tecentriq) til behandling av metastatisk trippelnegativ brystkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/atezolizumab-tecentriq-til-behandling-av-metastatisk-trippelnegativ-brystkreft)