Avapritinib (Ayvakyt) til behandling av avansert systemisk mastocytose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/avapritinib-ayvakyt-til-behandling-av-avansert-systemisk-mastocytose)