Avatrombopag (Doptelet) til behandling av kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) hos voksne pasienter som er refraktære overfor annen behandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/avatrombopag-doptelet-til-behandling-av-kronisk-immunologisk-trombocytopeni-itp-hos-voksne-pasienter-som-er-refraktaere-overfor-annen-behandling)