Avatrombopag til behandling av trombocytopeni for pasienter med kronisk leversykdom som skal gjennomgå planlagt kirurgi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/avatrombopag-til-behandling-av-trombocytopeni-for-pasienter-med-kronisk-leversykdom-som-skal-gjennomga-planlagt-kirurgi)