Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til behandling av residivert eller refraktær follikulært lymfom etter tre eller flere systemiske behandlinger

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/axicabtagene-ciloleucel-yescarta-til-behandling-av-residivert-eller-refraktaer-follikulaert-lymfom-etter-tre-eller-flere-systemiske-behandlinger)