Azatioprin (Jayempi) indisert som profylakse for transplantasjonsavstøtning, og som en immunsuppressiv antimetabolitt, indisert hos pasienter som er intolerante mot glukokortikosteroider, og kronisk inflammatorisk tarmsykdom...

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/azatioprin-jayempi-indisert-som-profylakse-for-transplantasjonsavstotning-og-som-en-immunsuppressiv-antimetabolitt-indisert-hos-pasienter-som-er-intolerante-mot-glukokortikosteroider-og-kronisk-inflammatorisk-tarmsykdom)