Baloxavir marboxil til behandling av influensa hos pasienter ≥ 12 år, inkludert pasienter med høy risiko for å utvikle influensarelaterte komplikasjoner og for profylakse etter influensaeksponering hos personer ≥ 12 år

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/baloxavir-marboxil-til-behandling-av-influensa-hos-pasienter-12-ar-inkludert-pasienter-med-hoy-risiko-for-a-utvikle-influensarelaterte-komplikasjoner-og-for-profylakse-etter-influensaeksponering-hos-personer-12-ar)