Baricitinib (Olumiant) til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/baricitinib-olumiant-til-behandling-av-moderat-til-alvorlig-atopisk-eksem-hos-voksne-som-er-aktuelle-for-systemisk-behandling)