Baricitinib (Olumiant) til behandling av sykehusinnlagte COVID-19 pasienter i alder ≥ 10 år som har behov for oksygenbehandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/baricitinib-olumiant-til-behandling-av-sykehusinnlagte-covid-19-pasienter-i-alder-10-ar-som-har-behov-for-oksygenbehandling)