Belantamab mafodotin til behandling av myelomatose i 4.linje eller senere

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/belantamab-mafodotin-til-behandling-av-myelomatose-i-4.linje-eller-senere)