Bempedoic acid og ezetimib til behandling av høyt kolesterol eller dyslipidemi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/bempedoic-acid-og-ezetimib-til-behandling-av-hoyt-kolesterol-eller-dyslipidemi)