Berotralstat som forebyggende behandling av akutte attakker ved arvelig angioødem (HAE)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/berotralstat-som-forebyggende-behandling-av-akutte-attakker-ved-arvelig-angioodem-hae)