Bictegravir/emtricitabin/tenofovir alafenamid til behandling av HIV-infeksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/bictegravir-emtricitabin-tenofovir-alafenamid-til-behandling-av-hiv-infeksjon)