Blinatumomab (Blincyto) som konsolideringsterapi i monoterapi til behandling av barn ≥ 1 år med høyrisiko førstegangs tilbakefall av Philadelphia-kromosom-negativ CD19-positiv B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/blinatumomab-blincyto-som-monoterapi-til-behandling-av-pediatriske-pasienter-i-alderen-1-ar-eller-eldre-med-philadelphia-kromosom-negativ-cd19-positiv-residiverende-eller-refraktaer-b-prekursor-all-etter-a-ha-mottatt-minst-to-tidligere-behandlinger)