Blinatumomab (Blincyto) som monoterapi til behandling av voksne med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv B-prekursor ALL ved 1. eller 2. fullstendige remisjon som er MRD-positiv (Minimal Residual Disease)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/blinatumomab-blincyto-som-monoterapi-til-behandling-av-voksne-med-philadelphiakromosomnegativ-cd19-positiv-b-prekursor-all-ved-1.eller-2.fullstendige-remisjon-som-er-mrd-positiv-minimal-residual-disease)