Botulinumtoksin type A (Xeomin) til behandling av sialoré ved nevrologiske sykdommer

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/botulinumtoksin-type-a-xeomin-til-behandling-av-sialore-ved-nevrologiske-sykdommer--267303)