Brekspiprazol til behandling av schizofreni

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/brekspiprazol-til-behandling-av-schizofreni)