Brigatinib (Alunbrig) til førstelinjebehandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/brigatinib-alunbrig-til-forstelinjebehandling-av-alk-positiv-ikke-smacellet-lungekreft-nsclc)