Brolucizumab (Beovu) til behandling av diabetes makulaødem

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/brolucizumab-beovu-til-behandling-av-diabetes-makulaodem)