Implantering av autologe kuleformede bruskceller (Spherox) ved bruskskader i kneleddet

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/bruk-av-autologe-bruskceller-dyrket-til-sfaerisk-form-chondrsophere-i-behandling-av-leddbruskskader)