Budesonid/glykopyrronium/formoterol til behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/budesonid-glykopyrronium-formoterol-til-behandling-av-kronisk-obstruktiv-lungesykdom-kols)